Webhejs...

Flowchartet afspejler din struktur på dit netsted.

Flowchart

Et engelsk udtryk. Det er egentlig forkert at bruge alle de engelske benævnelser, når nu vort eget sprog har så mange udmærkede muligheder for at beskrive tingene på lige så fin en måde som alle fremmedordene.

Flowchart kan nærmest oversættes som organisations- eller navigationsdiagram. Et blokdiagram over hvordan dine sider hænger sammen, og hvordan dine besøgende kommer rundt på stedet.

Hvad skal du bruge det til?

Når du har udmøntet din ide i en plan, fundet ud af hvor meget du vil fortælle og har inddelt din fortælling i sider, vil det være naturligt at du også har en ide om hvordan dine gæster bevæger sig rundt i dit univers.
Et flowchart er en udmærket metode, til at synliggøre den måde du har lænket siderne sammen på, samt i hvilken rækkefølge du vil lede gæsten gennem dine frembringelser.

Enkel Top Bred Grå Sort Hvid Kort Rød Streg Kasse
Sigt på design Find dine farver Husk blomsterne Og så... laves det